אספקה והתקנה

התקנת מערכת בטיחות ומיגון בא

המידע נלקח מאתר אחר! יש להשלים מידע.

  • התקנה של מערכות כיבוי אש על כל סוגיהן
  • התקנת משאבות לכיבוי אש ומי צריכה
  • התקנת מאגרי מים
  • ביקורות ותחזוקה של מערכות כיבוי האש על כל סוגיהן
  • הדרכות בטיחות כיבוי אש
  • בדיקות אינטגרציה
  • התקנה של מערכות כריזה ומצלמות
  • התקנה של מערכות לשחרור עשן
  • מכירה של ציוד כיבוי אש

אשמח לקבוע פגישת ייעוץ