אישורים ותקנים

מערכת בטיחות באש לפי התקן

המידע נלקח מאתר אחר! יש להשלים מידע.

תקן 755 -תקן זה דן בשיטה לסיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשרפה, בעיקר עץ ומתכת לסוגיהם השונים ,לפי אמות המידה המפורטות בתקן ולפי תוצאות הבדיקות המתוארות בו. התקן דן בסיווג החומר בזמן בדיקתו ואינו מתחשב בשינויים בתכונות החומר במשך הזמן. 

תקן 921 – תקן זה מפרט נושאים כלליים הקשורים לדרישות השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשרפה; נושאים אלה הם: הגדרות, מיון הבניינים, סיווג חומרי הבנייה, סימונם והוראות שימוש כלליות.

אנו ב"אל אש" נספק לך הלקוח את הפתרון הנכון היעיל והמקצועי , הנפקת אישורי ביצוע לכל פרויקט, וכן תיאום ביצוע של דיגום מהשטח עם מכון התקנים עד לקבלת האישור הסופי.

אשמח לקבוע פגישת ייעוץ